Radu Mazăre, la un pas de a pierde Primăria Constanţa

Primarul Constanţei, excentricul şi nesuferitul Radu Ştefan Mazăre, este foarte aproape de a-şi pierde fotoliul de primar!

Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că Radu Mazăre s-a aflat în stare de incompatiblitate în perioada 23 aprilie - 6 noiembrie 2003. În acea perioadă, el a fost, concomitent, atît primar cît şi administrator al s.c. "Nisipuri" s.a.

Art. 87, alin. (1) - Legea 161/ 2003:
Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:
a) funcţia de consilier local;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială;
f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional;
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;
k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

Bine ar fi dacă am scăpa de acest nemernic, acest cancer al Constanţei, care şi-a permis să scoată nu doar tramvaiele, ci şi şinele acestora, pentru a fi sigur că nu vine altul să le pună la loc. La puşcărie!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu