ZIUA INTERNATIONALA A APEI

In fiecare an la 22 martie se celebrează Ziua Mondială a Apei (World Water Day). Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a anunţat perioada 2005-2015 drept Deceniu Internaţional „Apa pentru viaţă” în scopul ridicării nivelului cunoştinţelor, fapt ce va condiţiona acţiuni reale. Scopurile Deceniului Internaţional constau în sporirea nivelului de informare referitor la problemele acvatice la toate nivelurile şi crearea condiţiilor favorabile pentru organizaţii şi persoane cointeresate, în realizarea programelor şi proiectelor tangenţiale apelor, pentru asigurarea atingerii scopurilor stipulate la nivel mondial din punct de vedere a problemelor acvatice.

Apa este componentul cel mai dinamic al mediului natural şi prezintă prin sine cea mai importantă resursă naturală. Monitorizarea şi prognozarea tuturor fenomenelor tangenţiale apei, reprezintă baza utilizării raţionale a resurselor acvatice şi sporirii vitalităţii în societate, în aspectul luptei cu fenomenele stihinice de risc acvatic. În ultimele decenii stihiile provoacă jertfe omeneşti şi mari pagube economice. Statistica indică , că cel mai mare pericol de moarte sau de leziuni grave provine de la inundaţii, pot fi avariate staţiile de captare, de epurare a apei, întrerupînd temporar asigurarea normală, de care depinde sănătatea populaţiei.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat reprezintă o instituţie destinată monitorizării calităţii mediului, posedă un volum de informaţie, care permite infornarea serviciilor de rigoare în executarea măsurilor pentru minimalizarea riscului fenomenelor hidrometeorologice periculoase, reducerea la minimum a pericolelor directe şi indirecte asupra populaţiei şi economiei. Indiferent de faptul în ce aspect va fi cercetată apa, ca apă pentru generaţiile viitoare sau ca apă în viitor, ea va rămîne cea mai importantă, limitată şi vulnerabilă resărsă naturală disponibilă în prezent.

Sarcina Serviciului Hidrometeorologic de Stat constă în aprecierea acestei resurse şi prognozarea calităţii ei pe viitor în scopul asigurării posibilităţii generaţiilor următoare de a menţine şi îmbunătăţi calitatea veţii sale.

sursa:www.meteo.md
http://www.meteo.md/mart222307.htm

Un comentariu: